Alecsander-romanul corespondențelor depline

0
31

Loading

Cartea este disponibilă pe site-ul autorului Viorel Trandafir la adresa www.viorel-trandafir.ro

Prin demersul său scriitoricesc, Viorel Trandafir realizează o incursiune în lumea romanului modern, o lume de semne și sensuri, în care imaginile sunt transpuse în simboluri, iar psihologicul devine apanajul verosimilului. După cum însuși tânărul autorul mărturisește, Alecsander este romanul care reflectă inefabilul destinului asupra condiției individului dominat de agregate psihologice și ambiții patologice, romanul în care Erosul dobândește valențe ale teribilului mistic, iar relațiile dintre personaje, topos și conflict ilustrează un univers narativ al corespondențelor depline.

Sângele cere sânge și izbăvirea se realizează doar prin sacrificiul de sine în numele iubirii și al adevărului. Iată mesajul care acționează asemeni unui totem în universul ficțional al lui Alecsander, atrăgând după sine o înlănțuire alertă de evenimente, de la lupta unor familii aristocrate decadente pentru menținerea sau redobândirea statutului social până la iubirea ocultă dintre doi adolescenți dominați de nefastul unui vechi blestem. Această tragedie mistică cu inflexiuni romantice plasează cititorul încă din prolog într-un spațiu al dramelor specific englezești cu o încărcătură simbolică care angrenază sinergic Erosul și Thanatosul, dăruirea de sine și crima monstroasă potrivit relației cauză-efect, în jurul căreia va gravita întreaga acțiune a romanului: „Zadarnic încerca să-și acopere rana cu ambele mâini, licoarea aceea sărată se scurgea caldă din vene peste propriul trup îngenunchiat și odată cu ea și viața i se prelingea în pământul ce avea să fie blestemat pe vecie. (…) Muri cu ultimele ei cuvinte pe buze: « Ce-a unit Dumnezeu, omul să nu despartă »”.

Prozatorul își creionează personajele tocmai sub egida acestui imperativ, accentuând conturul lor psihologic, conflictul lor interior, metamorfozele de ordin psihic si afectiv în scopul realizării misiunii fiecăruia în asociere cu magnetismul conacului secular din Panhandle. În acest sens, am putea spune că Alecsander este un epic psihologic al măștilor.

De fapt, în romanul lui Viorel Trandafir ne confruntăm cu o camuflare a fantasticului; sub iluzia unui cotidian cu dramele sale existențiale, cel care angrenează întreg spectrul de forțe, sentimente, comportamente și acțiuni este supranaturalul, manifestat prin intermediul oniricului și al crimelor spiritelor ce bântuie zona podului de cale ferată: „Un zgomot de vreascuri rupte răsună din apropiere și încremeni, căutând cu ochii mari, alertată, în întunericul de nepătruns. Abia atunci știu că mai era cineva acolo. Aceeași prezență. « Dumnezeule! E la fel ca…în vis » gândi ea înghețată de frică. Inconștient, căută să se ridice în picioare, sprijinindu-se de un mărăcine care o juli și acesta în palme. Nici măcar nu băgă de seamă sângele care îi țâșni.”

Semne ca mărturii ale predestinării, intrigi bine gândite, minciuni și violențe, mistuiri interioare, forțe hipnotice care acționează dincolo de capacitatea de înțelegere a gândirii umane, obsesii patologice, snobism aristocratic, toate converg în crearea unei complexități narative desăvârșite, captivante și de impact asupra cititorilor.

Cum era de așteptat, finalul este unul închis, apoteotic, tragic prin excelență, și susține incontestabil mesajul întregului roman. Moartea apare ca o transcendență, o eliberare din mrejele injuste ale existenței. Prin moarte protagoniștii se autorealizează emoțional și spiritual, simt extazul iubirii și împlinesc destinul: „- Da… Nu e mort, e numai dus… repetă fata de lângă ea. Du-te! Du-te după el! Așa veti putea fi împreună ca și noi. După atâta timp, ne-ați împlinit povestea îi mai spuse ea, făcându-i semn către golul ce i se căsca la picioare, nerăbdător să o cuprindă. Meg privi în jos în întuneric, de data asta fără pic de teamă. Avea dreptate. Vor fi împreună în sfârșit, pentru totdeauna, cufundați în negura veșniciei. Eric îi promisese că dragostea lor va dăinui dincolo de moarte. Dincolo de orice.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here